Qüllə üçün ehtiyat tədbirləri nədir

A10
a.Qüllə kranının quraşdırılması qüllə kranının ən yüksək nöqtəsində küləyin sürəti 8 m/s-dən çox olmadıqda həyata keçirilməlidir.

b.Qüllənin quraşdırılması prosedurlarına əməl edilməlidir.

c.Yük qaldırma məntəqələrinin seçiminə diqqət yetirin, qaldırma hissələrinə uyğun olaraq müvafiq uzunluqda və etibarlı keyfiyyətdə qaldırıcı alətlər seçin.

d.Qüllə kranının hər bir hissəsinin bütün sökülə bilən sancaqları, qüllə gövdəsinə qoşulmuş boltlar və qaykalar hamısı xüsusi xüsusi hissələrdir və istifadəçilərə onları öz istəyi ilə dəyişdirməyə icazə verilmir.
A11
e.Eskalatorlar, platformalar və qoruyucu barmaqlıqlar kimi təhlükəsizlik mühafizə vasitələri quraşdırılmalı və istifadə edilməlidir,

f.Əks çəkilərin sayı bumun uzunluğuna uyğun olaraq düzgün müəyyən edilməlidir (bax: müvafiq fəsillər).Bumu quraşdırmadan əvvəl balans qoluna 2,65 t əks çəki quraşdırılmalıdır.Bu rəqəmi aşmamağa diqqət edin.

g.Bum quraşdırıldıqdan sonra, balans bumunda müəyyən edilmiş balans çəkisi quraşdırılana qədər bumu qaldırmaq qəti qadağandır.

h.Standart bölmənin və gücləndirilmiş bölmənin quraşdırılması özbaşına dəyişdirilməməlidir, əks halda krikotaj həyata keçirilə bilməz.

i.Ümumi standart bölmə yalnız qüllə gövdəsini gücləndirən standart bölmənin 5 hissəsi quraşdırıldıqdan sonra quraşdırıla bilər.


Göndərmə vaxtı: 07 mart 2022-ci il